Krijg je niet genoeg van Mon-Chique?

  • Facebook
  • Instagram

Blijf op de hoogte!

Overdonder ons met vragen!

© 2018 by Mon-Chique®

Verzending naar België, Nederland, en Luxemburg

Secure payment

The House of Chique comm.v.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Identiteit van verkoper

 

Mon-Chique
E-mail: contact@mon-chique.com
IBAN: BE63 7370 5001 9408
BTW: BE 0713.892.383 

Mon-Chique is een handelsmerk van de vennootschap The House of Chique

 

 

Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn geldig op alle artikelen aangeboden op de webshop van Mon-Chique en elke aankoop die de klant erop plaatst. Mon-Chique levert nationaal en internationaal naar Nederland, Frankrijk, Duitsland en Italië. Om een aankoop te verrichten op onze webshop moet de klant minimum 18 jaar oud zijn. Zo niet, dan moet u de toestemming hebben van een voogd. Alle inhoud van de webshop (met name het logo, merknaam, teksten, foto’s en producten) zijn beschermd met intellectuele eigendomsrechten en niet bestemd voor kopiëren, reproductie of doorverkoop zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Bestellingen en betalingen

 

Een bestelling is compleet en definitief zodra u een bevestiging gekregen hebt en wij voor u  betalingstransactie met krediet- of debetkaarten goedkeuring gekregen hebben van de uitgever van uw kaart. We aanvaarden enkel betalingen via krediet-of debetkaart.

 

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Mon-Chique beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 50 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt Mon-Chique zich het recht om de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Indien een goed niet meer in voorraad is, wordt u per mail op de hoogte gehouden over de latere leveringsdatum. Indien het goed niet meer geleverd kan worden, storten wij onmiddellijk het bedrag van aankoop terug op het rekeningnummer waarmee de bestelling werd afgerond.

 

De prijzen van de goederen zijn aangeboden inclusief BTW om verwarring te vermijden. Bij het plaatsen van de bestelling wordt de vaste verzendingskost er nog bovenop gerekend. Deze varieert per land.

 

Mon-Chique kan op geen enkele wijze als verantwoordelijk worden aangesteld voor fouten die de klant heeft begaan bij het ingeven van het lever- en/of facturatieadres of voor vertragingen bij levering door problemen bij de distributeur.

 

We hopen natuurlijk van niet maar mocht u toch klachten hebben over onze webshop, kan u ons contacteren via contact@mon-chique.com. We proberen uw klacht zo snel mogelijk te behandelen.

Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Gent bevoegd.

Terugzenden

 

Wanneer u een bestelling plaatst bij Mon-Chique heeft u geen recht op terugzenden als er geen schade is aan het product. Enkel bij schade heeft u 14 dagen na levering van het pakket de tijd om contact op te nemen per mail. In de mail beschrijft u de schade aan het goed inclusief een foto ervan. U behoudt de originele verpakking en het etiket aan het goed.

 

Wanneer u per mail bevestiging krijgt, kan u terugzenden samen met het ingevulde retourformulier. De kosten van het terugzenden zijn voor eigen rekening. Wanneer Mon-Chique het pakket ontvangen heeft, krijgt u meteen een nieuw stuk opgestuurd. Deze kosten zal u niet moeten vergoeden. 

Cadeaucertificaten kunnen niet teruggestuurd nog uitbetaald worden. Deze dienen enkel gebruikt te worden bij online betaling van goederen op mon-chique.com. Een cadeaucertificaat is geldig tot 1 jaar na aankoop en kan maar eenmalig gebruikt worden.

 

Goederen

 

Wij garanderen dat onze goederen, aangeboden op de webshop, aan de hand van foto’s voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben. Alle artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

 Beperkte aansprakelijkheid

 

Mon-Chique is in geen enkel geval aansprakelijk voor virussen of schade aan je telecommunicatieapparatuur of andere eigendommen als gevolg van een bezoek aan of het gebruik van onze webshop.

Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Mon-Chique.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Mon-Chique te wijzen, bijvoorbeeld aan iedereen die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.